Kalkulator BMI

Co to jest BMI?

Wskaźnik masy ciała (BMI) jest miarą używaną głównie do definiowania nadwagi i otyłości, wykorzystującą relację między wagą a wzrostem do zaklasyfikowania Cię do danej grupy (patrz poniżej).

Zakres BMI

BMI Kategoria
< 15 Bardzo poważna niedowaga
15 - 16 Bardzo niska waga
16 - 18.5 Niedowaga
18.5 - 25 Normalna (zdrowa waga)
25- 30 Nadwaga
30 - 35 Klasa otyłości I (lekka otyłość)
35 - 40 Klasa otyłości II (ciężka otyłość)
> 40 Klasa otyłości III (bardzo ciężka otyłość)

BMI i jego wiarygodność

BMI nie uwzględnia indywidualnych czynników przy obliczaniu Twojego BMI, najczęstszym argumentem przeciwko temu wzorowi jest to, że nie rozróżnia on mięśni i tłuszczu.

Mięśnie mają znacznie większą gęstość niż tłuszcz, więc bardzo umięśnione osoby, takie jak powerlifterzy i sportowcy, mogą mieć zdrową wagę, mimo że BMI wskazuje na otyłość.

Jeśli chcesz uzyskać bardziej wiarygodną odpowiedź na temat swojej wagi, radzimy udać się do lekarza, ponieważ najprawdopodobniej dokona on bardziej indywidualnej oceny.

Obliczanie BMI

BMI to wzór matematyczny, który dzieli wzrost danej osoby przez kwadrat długości jej ciała w metrach (kg/m2), aby otrzymać liczbę BMI.
Normalny wskaźnik BMI mieści się w przedziale od 18,5 do 25. Oznacza to, że dana osoba mieści się w normalnym zakresie wagi dla swojego wzrostu.