BMI kalkylator

Vad är BMI?

Body Mass Index (BMI) är ett mått för att främst definiera övervikt och fetma, genom att använda relationen mellan vikt och längd för att klassificera dig i en grupp (se nedan).

BMI intervall

BMI Kategori
< 15 Väldigt allvarligt underviktig
15 - 16 Väldigt Underviktig
16 - 18.5 Undervikt
18.5 - 25 Normal (hälsosam vikt)
25- 30 Övervikt
30 - 35 Fetma klass I (lätt fetma)
35 - 40 Fetma klass II (allvarlig fetma)
> 40 Fetma klass III (väldigt allvarlig fetma)

BMI och dess tillförlitlighet

BMI tar inte individuella faktor med i uträkningen av ditt BMI, det mest vanliga argumenten emot formeln är att den inte differentiera mellan muskler och fett.

Muskler har mycket högre densitet än fet, så väldigt muskelösa personer som t.ex styrkelyftare och atleter kan ha en hälsosam vikt även fast BMI visar på övervikt.

Om du vill ha ett mer tillförlitligt svar om din vikt råder vi dig att uppsöka en läkare då den med största sannolikhet kommer göra en mer individuell bedömning.

BMI uträkning

BMI är en matematisk formel som dividera en persons längd med den kvadrerade kroppslängden i meter (kg/m2) för att komma fram till ett BMI nummer.
Ett normalt BMI är mellan 18.5 och 25. Detta indikera att personen är inom den normala viktgruppen för sin längd.