Kalcule

BMI kalkylator

Lär dig uppskatta ditt BMI med vår lättanvända kalkylator. Förstå vetenskapen bakom detta viktiga mått på din hälsa.

Vad är BMI?

Alla är nyfikna på sitt Body Mass Index (BMI). Som tur är är det relativt enkelt att beräkna bmi och det går att göra på några minuter. Denna beräkning, som kan göras online eller med en miniräknare, använder din vikt och längd för att avgöra om du befinner dig inom, över eller under det hälsosamma intervallet för bmi.

Online bmi-kalkylatorer som vår ovan gör det enkelt att snabbt beräkna bmi hemma. När du väl har bmi är det viktigt att ta hänsyn till ålder, muskelmassa och andra hälsoproblem som kan snedvrida bmi-värdet när du överväger om bmi ligger inom hälsosamma områden eller inte.

Om du känner till ditt bmi kan det till och med hjälpa dig att planera en hälsosam kost och träningsrutin som är skräddarsydd speciellt för dig!

BMI intervall

BMI Kategori
< 15 Väldigt allvarligt underviktig
15 - 16 Väldigt Underviktig
16 - 18.5 Undervikt
18.5 - 25 Normal (hälsosam vikt)
25- 30 Övervikt
30 - 35 Fetma klass I (lätt fetma)
35 - 40 Fetma klass II (allvarlig fetma)
> 40 Fetma klass III (väldigt allvarlig fetma)

BMI och dess tillförlitlighet

Body Mass Index (BMI) har blivit ett allmänt använt mått för att fastställa en persons hälsotillstånd. Vissa experter ifrågasätter dock dess tillförlitlighet som ett effektivt mått på välbefinnande. Enligt Centers for Disease Control and Prevention tar BMI inte hänsyn till faktorer som muskelmassa eller individuell kroppssammansättning, vilket innebär att det kan ge falskt negativa värden för fysiskt vältränade personer. På samma sätt kan det misslyckas med att identifiera personer med farliga nivåer av kroppsfett.

Av dessa skäl hävdar kritiker att det angivna bmi-värdet inte bör vara det enda måttet på hälsosam vikt hos vuxna. Följaktligen bör man inte förlita sig på bmi som den definitiva indikatorn på hälsa, utan det bör i stället användas i kombination med andra mått, t.ex. midjeomkrets, blodtryck och kolesterolnivåer.

Om du vill ha ett mer tillförlitligt svar om din vikt rekommenderar vi att du går till en läkare, eftersom han eller hon sannolikt kommer att göra en mer individuell bedömning.

BMI uträkning

BMI är en matematisk formel som dividera en persons längd med den kvadrerade kroppslängden i meter (kg/m2) för att komma fram till ett BMI nummer.
Ett normalt BMI är mellan 18.5 och 25. Detta indikera att personen är inom den normala viktgruppen för sin längd.