BMI-laskuri

Mikä on BMI?

Painoindeksi (Body Mass Index, BMI) on mittari, jota käytetään ensisijaisesti ylipainon ja lihavuuden määrittelyyn, ja se käyttää painon ja pituuden välistä suhdetta luokitellakseen sinut ryhmään (ks. alla).

BMI-alue

BMI Luokka
< 15 Erittäin vakavasti alipainoinen
15 - 16 Erittäin alipainoinen
16 - 18.5 Alipainoinen
18.5 - 25 Normaali (terveellinen paino)
25- 30 Ylipaino
30 - 35 Lihavuusluokka I (lievä lihavuus)
35 - 40 Lihavuusluokka II (vaikea lihavuus)
> 40 Lihavuusluokka III (erittäin vaikea lihavuus)

BMI ja sen luotettavuus

BMI ei ota huomioon yksilöllisiä tekijöitä BMI:tä laskettaessa, ja yleisin perustelu kaavaa vastaan on se, että se ei tee eroa lihasten ja rasvan välillä.

Lihaksen tiheys on paljon suurempi kuin rasvan, joten hyvin lihaksikkaat ihmiset, kuten voimanostajat ja urheilijat, voivat olla terveen painoisia, vaikka BMI osoittaa lihavuutta.

Jos haluat luotettavamman vastauksen painostasi, suosittelemme sinua kääntymään lääkärin puoleen, sillä hän tekee todennäköisesti yksilöllisemmän arvion.

BMI:n laskeminen

BMI on matemaattinen kaava, jossa henkilön pituus jaetaan hänen vartalonsa pituuden neliöllä metreinä (kg/m2), jolloin saadaan BMI-luku.
Normaali BMI on 18,5-25. Tämä osoittaa, että henkilö on normaalipainon alueella pituuteensa nähden.