BMI-calculator

Wat is BMI?

De Body Mass Index (BMI) is een maat die voornamelijk wordt gebruikt om overgewicht en obesitas te definiëren, waarbij de verhouding tussen gewicht en lengte wordt gebruikt om u in een groep in te delen (zie hieronder).

BMI bereik

BMI Categorie
< 15 Zeer ernstig ondergewicht
15 - 16 Zeer ondergewicht
16 - 18.5 Ondergewicht
18.5 - 25 Normaal (gezond gewicht)
25- 30 Overgewicht
30 - 35 Obesitas klasse I (lichte obesitas)
35 - 40 Obesitas klasse II (ernstige obesitas)
> 40 Obesitas klasse III (zeer ernstige obesitas)

BMI en zijn betrouwbaarheid

De BMI houdt geen rekening met individuele factoren bij het berekenen van je BMI, het meest gehoorde argument tegen de formule is dat deze geen onderscheid maakt tussen spier en vet.

Spieren hebben een veel hogere dichtheid dan vet, dus zeer gespierde mensen zoals powerlifters en atleten kunnen een gezond gewicht hebben ook al geeft de BMI obesitas aan.

Als u een betrouwbaarder antwoord over uw gewicht wilt, raden wij u aan naar een arts te gaan, omdat die waarschijnlijk een meer individuele beoordeling zal maken.

BMI berekening

BMI is een wiskundige formule die de lengte van een persoon deelt door de lengte in het kwadraat van het lichaam in meter (kg/m2) om tot een BMI-getal te komen.
Een normale BMI ligt tussen 18,5 en 25. Dit geeft aan dat de persoon zich binnen de normale gewichtsklasse voor zijn lengte bevindt.