Inflatie rekenmachine

Wat is inflatie?

Inflatie is een prijsstijging, het betekent dat u minder goederen en diensten kunt kopen voor hetzelfde geld. Dit betekent dat uw geld van vandaag over 10 jaar niet meer hetzelfde waard is. Inflatie is het tegenovergestelde van deflatie, dat optreedt wanneer de prijzen dalen en de koopkracht toeneemt.

Onze rekenmachines

Inflatie calculator - Voer een prijs in en bereken hoe die prijs wordt aangepast aan de inflatie over een bepaalde tijdspanne. Bijvoorbeeld, hoeveel zou een product dat 4 Euro (Netherlands) in 1995 20 jaar later kosten?