Inflationsberäknare

Vad är inflation?

Inflation är en prisökning, det innebär att du kan köpa färre varor och tjänster för samma summa pengar. Det innebär att dina pengar idag inte kommer att vara värda samma belopp om tio år. Inflation är motsatsen till deflation, som inträffar när priserna sjunker och köpkraften ökar.

Våra kalkylatorer

Inflationsräknare - Ange ett pris och beräkna hur priset justeras enligt inflationen under en viss tidsperiod. Till exempel, hur mycket skulle en produkt som kostar 4 Kronor (Sweden) 1995 kostade 20 år senare?