Kalcule

Infliacijos skaičiuoklė

Sužinokite, kas yra infliacija, ir išmokite ją apskaičiuoti naudodamiesi paprasta infliacijos lygio skaičiuokle.

Kas yra infliacija?

Infliacija - tai ekonominė sąvoka, paaiškinanti valiutos nuvertėjimą laikui bėgant dėl padidėjusių rinkos kainų. Paprasčiau tariant, infliacija apibūdina bendrų prekių ir paslaugų kainų padidėjimą ekonomikoje per tam tikrą laikotarpį.

Ji gali atsirasti dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, padidėjus pinigų pasiūlai arba sumažėjus gamybai.
Iš esmės infliacija pasireiškia tada, kai produktų paklausa yra didesnė nei jų pasiūla rinkoje, todėl galiausiai padidėja vartotojų išlaidos.

Netinkamai valdoma infliacija gali paveikti visą ekonomiką ir net sukelti stagfliaciją. Siekdamos palaikyti kainų stabilumą ir padėti kovoti su neigiamais infliacijos padariniais, vyriausybės taiko infliacijos tikslo politiką ir kitas kovos su infliacija priemones, pavyzdžiui, koreguoja palūkanų normas arba išima iš apyvartos valiutą.

Paprastai jis matuojamas stebint kelerių metų vartojimo prekių ir paslaugų, pavyzdžiui, maisto ar būsto, krepšelio kainas.
Didėjant infliacijai, didėja ir vartotojų perkamoji galia, tačiau ji taip pat mažina jų santaupas, jei jie neinvestuoja į turtą, kuris gali neatsilikti nuo infliacijos. Galiausiai infliacija daro įtaką visiems ekonomikos dalyviams ir vaidina svarbų vaidmenį nustatant pinigų politiką.

Kokios yra didėjančios infliacijos priežastys?

Pastaraisiais metais infliacija didėjo dėl daugelio veiksnių. Viena iš pagrindinių priežasčių yra gamybos sąnaudų didėjimas. Taip yra dėl didėjančių žaliavų ir energijos kainų, kurias lėmė didelė pasaulinė paklausa.
Kitas svarbus infliaciją skatinantis veiksnys buvo darbo užmokestis, kuris pastaraisiais metais augo sparčiau nei infliacija. Kitas infliaciją skatinantis veiksnys yra pinigų spausdinimas, ypač kovidų pandemijos metu.

Kai apyvartoje yra daugiau pinigų, jų vertė mažėja ir kainos didėja. Tai sukelia infliacinį spaudimą, nes žmonės stengiasi išleisti pinigus, kol jie neprarado vertės. Dėl to padidėjo vidaus perkamoji galia ir atitinkamai padidėjo infliacija.

Infliacija, kiek ilgai ji tęsis?

Pastaruosius kelerius metus infliacija didėjo. Nors infliacija gali būti naudinga, ji taip pat gali būti žalinga ekonomikai. Infliacija gali tęstis įvairų laiką. Infliacija gali trukti kelis mėnesius arba kelerius metus.

Nors infliacija yra normalus reiškinys, ji gali kelti problemų, kai tęsiasi ilgą laiką. infliacija mažina pinigų perkamąją galią, todėl gali padidėti prekių ir paslaugų kainos.
Infliaciją dažnai lemia įvairūs veiksniai, įskaitant pragyvenimo išlaidų didėjimą, naftos ar kitų prekių kainų augimą. Jei infliacijos problema nesprendžiama, ji gali turėti rimtų pasekmių ekonomikai.

Mūsų skaičiuoklės

Infliacijos skaičiuoklė - įveskite kainą ir apskaičiuokite, kaip ši kaina koreguojama pagal infliaciją per tam tikrą laikotarpį. Pavyzdžiui, kiek kainuotų produktas, kuris kainavo 4 Euro (Lithuania) 1995 m. kainavo po 20 metų?