Inflacijski kalkulator

Kaj je inflacija?

Inflacija je dvig cen, kar pomeni, da lahko za enako količino denarja kupite manj blaga in storitev. To pomeni, da vaš današnji denar čez 10 let ne bo več vreden enako. Inflacija je nasprotje deflacije, ki se pojavi, ko se cene znižajo, kupna moč pa poveča.

Naši kalkulatorji

Inflacijski kalkulator - Vnesite ceno in izračunajte, kako se ta cena prilagodi glede na inflacijo v določenem časovnem obdobju. Koliko bi na primer stal izdelek, ki je stal 4 Euro (Slovenia) leta 1995 stal 20 let pozneje?