Kalcule

Inflacijski kalkulator

Odkrijte, kaj je stopnja inflacije, in se naučite, kako jo izračunati z našim enostavnim kalkulatorjem stopnje inflacije.

Kaj je inflacija?

Inflacija je ekonomski pojem, ki pojasnjuje razvrednotenje valute sčasoma zaradi višjih tržnih cen. Poenostavljeno povedano, inflacija opisuje zvišanje skupnih cen blaga in storitev v gospodarstvu v določenem časovnem obdobju.

Do tega lahko pride iz različnih razlogov, na primer zaradi povečanja ponudbe denarja ali zmanjšanja proizvodnje.
Inflacija se pojavi, ko je povpraševanje po izdelkih večje od razpoložljive ponudbe teh izdelkov na trgu, kar na koncu privede do višjih stroškov za potrošnike.

Učinki inflacijskih valov lahko vplivajo na celotna gospodarstva in privedejo celo do stagflacije, če niso ustrezno upravljani. Vlade uporabljajo politike inflacijskega ciljanja in druge ukrepe za boj proti inflaciji, kot so prilagajanje obrestnih mer ali umik valute iz obtoka, da bi ohranile stabilnost cen in pomagale v boju proti negativnim posledicam inflacije.

Običajno se meri s spremljanjem stroškov košarice potrošniškega blaga in storitev, kot sta hrana ali stanovanje, v obdobju več let.
S povečevanjem inflacije se povečuje kupna moč potrošnikov, hkrati pa se zmanjšujejo tudi njihovi prihranki, če ne vlagajo v sredstva, ki lahko sledijo inflaciji. Navsezadnje inflacija vpliva na vse, ki sodelujejo v gospodarstvu, in ima pomembno vlogo pri določanju denarne politike.

Kateri so razlogi za povečano inflacijo?

Inflacija v zadnjih letih narašča zaradi številnih dejavnikov. Eden od glavnih razlogov je povečanje proizvodnih stroškov. To je posledica naraščajočih cen surovin in energije, ki so posledica velikega svetovnega povpraševanja.
Drugi ključni dejavnik inflacije so bile plače, ki so v zadnjih letih rasle hitreje od inflacije. K inflaciji prispeva tudi tiskanje denarja, zlasti v času pandemije kaviida.

Ko je v obtoku več denarja, je ta manj vreden in cene se zvišujejo. To povzroča inflacijske pritiske, saj ljudje poskušajo porabiti svoj denar, preden izgubi svojo vrednost. To je povzročilo povečanje domače kupne moči in ustrezno povečanje inflacije.

Kako dolgo bo trajala inflacija?

Inflacija se v zadnjih nekaj letih povečuje. Inflacija ima lahko nekatere prednosti, lahko pa je tudi škodljiva za gospodarstvo. Inflacija lahko traja različno dolgo. Inflacija lahko traja nekaj mesecev ali pa več let.

Čeprav je inflacija normalna, je lahko problematična, če traja dlje časa. inflacija zmanjšuje kupno moč denarja, kar lahko privede do višjih cen blaga in storitev.
Inflacijo pogosto povzročajo različni dejavniki, vključno z rastjo življenjskih stroškov, zvišanjem cen nafte ali drugega blaga. Če se inflacija ne obravnava, ima lahko hude posledice za gospodarstvo.

Naši kalkulatorji

Inflacijski kalkulator - Vnesite ceno in izračunajte, kako se ta cena prilagodi glede na inflacijo v določenem časovnem obdobju. Koliko bi na primer stal izdelek, ki je stal 4 Euro (Slovenia) leta 1995 stal 20 let pozneje?