Правила и условия

Добре дошли в нашия Уебсайт, който предоставя образователно и информационно съдържание ("Уебсайтът"). С достъпа до или използването на Уебсайта Вие се съгласявате да бъдете обвързани със следните условия ("Условията").

  • Използване на Уебсайта: Уебсайтът е предназначен само за лична и нетърговска употреба. Нямате право да използвате Уебсайта за търговски цели без нашето предварително писмено съгласие. Когато използвате Уебсайта, трябва да спазвате всички приложими закони и разпоредби.
  • Собственост: Уебсайтът и неговото съдържание, включително, но не само, текст, графики и софтуер, са собственост на нас или на нашите лицензодатели и са защитени от законите за авторското право, търговските марки и други закони за интелектуална собственост.
  • Ограничения за използване: Нямате право да копирате, възпроизвеждате, променяте или разпространявате каквато и да е част от Уебсайта или неговото съдържание без нашето предварително писмено съгласие.
  • Отказ от гаранции: Уебсайтът и неговото съдържание се предоставят във вида, в който са, и без каквито и да било гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, гаранции за собственост, ненарушаване на права, продаваемост или годност за определена цел. Ние не гарантираме, че Уебсайтът или неговото съдържание ще бъдат без грешки или непрекъснати.
  • Ограничаване на отговорността: Ние няма да носим отговорност за каквито и да било щети, произтичащи от или във връзка с използването на Уебсайта, включително неговите служители, директори и работници, няма да носим отговорност за каквато и да било косвена, последваща или специална отговорност, произтичаща от или по какъвто и да било начин свързана с използването на този Уебсайт.
  • Обезщетение: С настоящото се съгласявате да обезщетите Уебсайта за всякакви и/или всички задължения, разходи, искания, причини за искове, щети и разходи, възникнали по какъвто и да е начин, свързани с нарушаването от Ваша страна на някоя от разпоредбите на настоящите Условия.
  • Приложимо право: Настоящите условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Швеция, без да се прилагат принципите на стълкновение на закони.
  • Прекратяване: Ние можем да прекратим достъпа Ви до Уебсайта по всяко време и по всякаква причина, без да Ви уведомяваме.
  • Цялостно споразумение: Настоящите условия представляват цялостното споразумение между вас и нас по отношение на Уебсайта и отменят всички предишни или едновременни комуникации и предложения, независимо дали са устни или писмени, между вас и нас. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия бъде обявена за невалидна или неприложима, останалите разпоредби ще останат в пълна сила и действие.

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно тези Условия. Свържете се с нас.