Όροι και Προϋποθέσεις

Καλώς ήρθατε στον Ιστότοπό μας, ο οποίος παρέχει εκπαιδευτικό και ενημερωτικό περιεχόμενο (ο "Ιστότοπος"). Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (οι "Όροι").

  • Χρήση της ιστοσελίδας: Η Ιστοσελίδα προορίζεται μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας.
  • Ιδιοκτησία: Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του κειμένου, των γραφικών και του λογισμικού, ανήκουν σε εμάς ή στους δικαιοπάροχους μας και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Περιορισμοί στη χρήση: Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση ή διανομή οποιουδήποτε μέρους της Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.
  • Αποποίηση εγγυήσεων: Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της παρέχονται "ως έχουν" και χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εγγυήσεων τίτλου, μη παραβίασης, εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπος ή το περιεχόμενό του δεν θα παρουσιάζει σφάλματα ή δεν θα διακόπτεται.
  • Περιορισμός της ευθύνης: συμπεριλαμβανομένων των αξιωματούχων, των διευθυντών και των υπαλλήλων της, δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε έμμεση, επακόλουθη ή ειδική ευθύνη που προκύπτει από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.
  • Αποζημίωση: Με το παρόν συμφωνείτε να απαλλάξετε την Ιστοσελίδα από οποιαδήποτε ή/και όλες τις ευθύνες, έξοδα, απαιτήσεις, αιτίες αγωγής, ζημίες και δαπάνες που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με την παραβίαση από μέρους σας οποιασδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων.
  • Εφαρμοστέο δίκαιο: Οι παρόντες Όροι διέπονται από τους νόμους της Σουηδίας και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτούς, χωρίς να εφαρμόζονται οι αρχές της σύγκρουσης νόμων.
  • Τερματισμός: Μπορούμε να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς να σας ειδοποιήσουμε.
  • Ολόκληρη συμφωνία: Οι παρόντες Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς σε σχέση με την Ιστοσελίδα και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες ή ταυτόχρονες επικοινωνίες και προτάσεις, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ εσάς και εμάς. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή, οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τους παρόντες Όρους. Επικοινωνήστε μαζί μας.