Tingimused

Tere tulemast meie veebilehele, mis pakub hariduslikku ja informatiivset sisu (edaspidi "veebileht"). Veebisaidile juurdepääsuga või selle kasutamisega nõustute, et järgnevad tingimused ("Tingimused") on teie jaoks siduvad.

  • Veebisaidi kasutamine: Veebileht on mõeldud ainult isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks. Te ei tohi veebilehte kasutada mis tahes kaubanduslikul eesmärgil ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta. Veebisaidi kasutamisel peate järgima kõiki kehtivaid seadusi ja eeskirju.
  • Omanikuks olemine: Veebileht ja selle sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult tekst, graafika ja tarkvara, kuuluvad meile või meie litsentsiandjatele ning on kaitstud autoriõiguse, kaubamärgi ja muude intellektuaalomandi seadustega.
  • Kasutuspiirangud: Te ei tohi kopeerida, reprodutseerida, muuta ega levitada veebilehe või selle sisu mis tahes osa ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta.
  • Garantiidest loobumine: Veebisait ja selle sisu on esitatud "nagu on" ja ilma igasuguste garantiideta, olgu need siis otsesed või kaudsed, sealhulgas, kuid mitte ainult, garantiid omandiõiguse, mitte-õigusrikkumise, kaubeldavuse või sobivuse kohta konkreetseks otstarbeks. Me ei garanteeri, et veebisait või selle sisu on veavaba või katkematu.
  • Vastutuse piiramine: Me ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tuleneb veebisaidi kasutamisest või on sellega seotud, sealhulgas ei vastuta meie ametnikud, direktorid ja töötajad kaudse, kaudse või erilise vastutuse eest, mis tuleneb või on kuidagi seotud veebisaidi kasutamisega.
  • Hüvitamine: Te nõustute käesolevaga vabastama veebisaidi mis tahes ja/või kõikidest kohustustest, kuludest, nõuetest, hagi esitamise põhjustest, kahjudest ja kuludest, mis on mis tahes viisil seotud käesolevate tingimuste mis tahes sätete rikkumisega teie poolt.
  • Kohaldatav õigus: Käesolevate tingimuste suhtes kohaldatakse Rootsi seadusi ja neid tõlgendatakse vastavalt Rootsi seadustele, arvestamata kollisiooninormide põhimõtteid.
  • Lõpetamine: Me võime lõpetada teie juurdepääsu veebisaidile igal ajal ja mis tahes põhjusel ilma teid teavitamata.
  • Kogu leping: Need tingimused moodustavad kogu lepingu teie ja meie vahel seoses veebilehega ning asendavad kõik eelnevad või samaaegsed suulised või kirjalikud teated ja ettepanekud teie ja meie vahel. Kui mõni käesolevate tingimuste säte tunnistatakse kehtetuks või jõustamatuks, jäävad ülejäänud sätted täielikult kehtima.

Kui teil on nende tingimuste kohta küsimusi või muresid. Võtke meiega ühendust.